KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » Elevernas och personalens situationskartläggning under våren 2013

Elevernas och personalens situationskartläggning under våren 2013

22.04.2013

KiVa Skolas situationskartläggning ordnas under våren 2013 enligt följande:

 

Elevernas situationskartläggning är öppen 23.4–31.5.2013 måndag till fredag kl. 7.45–16.00.

 

Personalens situationskartläggning är öppen 14.5–7.6.2013 varje dag dygnet runt.

 

Vi hoppas att KiVa skolornas elever har möjlighet att besvara enkäten. Med hjälp av feedbacken på elevernas svar får skolans personal värdefull information om hur eleverna upplever mobbningssituationen just nu.

Under vecka 16 har vi sänt KiVa skolornas rektorer och kontaktpersoner e-post med instruktioner för besvarandet av elevenkäten. Vi sänder KiVa skolorna instruktioner för personalens enkät i början av maj innan enkäten öppnar.