KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » Elevernas och personalens situationskartläggningar under våren 2015

Elevernas och personalens situationskartläggningar under våren 2015

22.04.2015

Elevernas situationskartläggning, som hör till KiVa Skola-programmet är öppen mellan 23.4.2015 - 29.5.2015, mån - fre kl 7.45 - 16.00.

 

Instruktioner för besvarandet av elevernas situationskartläggning har skickats via e-post till KiVa-skolornas rektorer och kontaktpersoner under vecka 16.

 

Vi hoppas att alla elever i KiVa-skolorna har möjlighet att besvara enkäten!

 

På basis av elevernas svar sammanställs feedback som ger skolans personal information om skolans mobbningssituation och om elevernas syn på bl.a. stämningen i skolan och hur de uppfattar lärares och föräldrars attityd till mobbning. Eleverna frågas även om användandet av KiVa Skola programmet.

Skolan kan använda sig av denna feedback i utvärderingen och planeringen av sitt antimobbningsarbete och i samarbetet mellan hem och skola, t.ex. genom att presentera feedbacken under en föräldrakväll nästa höst.

 

Skolornas rektorer och KiVa Skola-kontaktpersonerna får feedbacken på elevernas svar i början av juni, under vecka 24.

 

Personalens situationskartläggning är öppen 13.5 - 6.6.2015 varje dag dygnet runt. Instruktioner för besvarandet av enkäten skickas per e-post till KiVa-skolorna i maj, innan enkäten öppnas.