KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » Elevernas och personalens kartläggningar på våren 2018

Elevernas och personalens kartläggningar på våren 2018

09.04.2018

Kartläggningarna som hör till KiVa Skola®-programmet är aktuella igen.

Elevernas enkäter är öppna från tisdagen 10.4 ända till fredagen 1.6 (mån-fre kl. 7:45-16:00).

Personalens enkät är öppen från tisdagen 15.5 ända till fredagen 8.6.

Instruktioner för besvarandet av elevernas kartläggning har skickats per e-post till KiVa-skolorna under veckan 14.

Vi hoppas att alla elever i KiVa-skolorna har möjlighet att besvara enkäten!

På basis av elevernas svar sammanställs feedback som ger skolans personal information om skolans mobbningssituation, om elevernas syn på bl.a. stämningen i skolan samt om hur de uppfattar lärares och föräldrars attityd till mobbning. Skolan kan utnyttja feedback i utvärderingen och planeringen av sitt antimobbningsarbete.