KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

KiVas effekter under åren 2009 - 2017

I KiVa-skolorna har det skett en väldigt positiv utveckling under de åren som programmet har använts. På länken nedan hittar ni en diashow om ändringar i finländska KiVa-skolor under åren 2009–2017. Skolornas gemensamma resultat indikerar att både antalet elever som mobbar och antalet elever som blir mobbade har minskat fortsättningsvis. Förebyggande arbete tillsammans med ingripande åtgärder befrämjar välmåendet i skolorna. För detta tackar vi er, skolpersonal!

Läs mera om KiVas effekter under åren 2009 - 2017.