KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » Det ska bli ett kiva läsår!

Det ska bli ett kiva läsår!

22.08.2019

Första nyhetsbrevet för läsåret 2019-2020 (förkorttat)

------------------------------------------------------------

Skolans uppgifter i ordning

Vi ber er att kontrollera att er skolas uppgifterna är rätt i vår databas. Ni kan själv uppdatera rektors och kontaktpersoners uppgifter, men ifall ni har råkat ut för skolsammanslaggningar eller förändringar i skoltyp ber vi er att kontakta KiVa Skola-kontoret. Elevantalet ska man uppdatera senast den 30.9.

För att uppnå kontroll sidan behöver man vara inloggningad.

Kontaktpersonen: Dela skolans användarkoder (användarnamn, lärarlösenord och elevlösenord) till alla de lärare som behöver komma åt KiVa-materialet!

------------------------------------------------------------

KiVa on the road – fortbildning på svenska

KiVa har hjälpt flera KiVa-skolor i kampen mot mobbning redan i tio år. Vi firar detta med kostnadsfria skolningar i Helsingfors och Åbo. På skolningarna funderar vi hur KiVas kvalitetsrekommendationer kan utnyttjas i tidsbestämning, planering och verkställande av KiVa Skola-programmet i den egna skolan. Tillställningarna kommer att ledas av våra certifierade KiVa-ledare från Åbo universitet och en representant från en av våra resursskolor, alltså från en skola som har redan länge använt sig av KiVa Skola-åtgärdsprogrammet.

Skolningarna ordnas i

Helsingfors den 12.11 
Åbo den 19.11

Mera information om skolningen hittas när man är inloggad. 

 ------------------------------------------------------------

Bekanta er med improvisation och utnyttja materialet

I KiVa-materialet finns det flera övningar som man kan utnyttja i gruppbildning. I materialet tänkt för årskurs 7 finns det också improvisationsövningar med låg tröskel. Dessa kan användas även med lågstadieklasser i tillämpliga delar. KiVa-materialet hittar man lätt efter inloggningen.

------------------------------------------------------------

Tryckt material till skolan?

Många föredrar tryckta handböcker fastän våra lärarhandböcker hittas i elektroniks format på vår nätsida. Lärarens handböcker, rastvaktens västar och allt annat KiVa-material kan beställas via KiVaShop (https://shop.kivakoulu.fi). Registrerade KiVa-skolor kan köpa lärarhandböcker för priset 27,50€/st (priset för andra 82,50€).

------------------------------------------------------------

Låt oss njuta av de sista sommardagarna och vänta med ivern på hösten!

Med vänliga hälsningar, Sini-Tuuli och Marita