KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

KiVa Koulu - Tehdään se yhdessä!

KiVa Skola-projektet

KiVa Skola är ett mobbningsförebyggande projekt som arbetar mot skolmobbning och finansieras av undervisningsministeriet. Projektet startade den 1.9.2006 och genomförs som ett samarbete mellan psykologiska institutionen vid Åbo universitet och Centrum för inlärningsforskning. KiVa Skola-handlingsprogrammen för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 är klara för riksomfattande bruk hösten 2009.