KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Framsida » Kvalitetsrekommendationer

Kvalitetsrekommendationer

2011-02-08

Vi har utvecklat kvalitetsrekommendationer för de skolor som förverkligar KiVa Skola-programmet. Med hjälp av dem kan ni följa upp graden och kvaliteten av verkställandet av programmet i er egen skola. 

I kvalitetsrekommendationerna presenteras förutsättningarna för ett effektivt förverkligande av programmet så att alla dess centrala element blir beaktade. Programmets kvalitetsrekommendationer bedömer hur KiVa Skola-programmet A) administreras och B) förverkligas i skolan.

Användningen av KiVa Skola-programmet i skolan stöds av ett effektivt administrationsarbete: genom att uppställa en fungerande plan, genom att effektivt koordinera programmet i skolan samt genom att informera om användningen av programmet såväl till skolans personal som till elever och föräldrar. Ett gott förverkligande av de här delområdena stöder användningen och förverkligandet av programmet i skolorna. Med hjälp av situationskartläggningen kan skolan läsårsvis följa upp skolans mobbningssituation och se resultaten av arbetet mot mobbning. Genom kvalitetskriterierna för verkställandet av programmet bedöms såväl de åtgärder som riktats till alla skolans elever (bl.a. lektionerna) samt graden av specifika åtgärder som tagits i bruk vid uppdagandet av mobbning (bl.a. utredningdiskussionerna). 

Öppna en utskrivbar version av kvalitetsrekommendationerna här.