KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » Årets KiVa-skola 2019 har valts!

Årets KiVa-skola 2019 har valts!

06.11.2019

Porokylän koulu i Nurmes utnämndes till Årets KiVa-skola 2019

KiVa Skola har från och med år 2010 valt ut bland de skolor som använder sig av KiVa Skola-programmet, Årets KiVa-skola. Nu har Porokylän koulu från Nurmes blivit vald till Årets KiVa-skola 2019. I valet uppmärksammades skolans långsiktigt och målmedvetet förebyggande antimobbningsarbete. Skolans rektor Katja Tolvanen och lärare Pirjo Turunen deltar även i KiVa on the Road-turnén som utbildare tillsammans med KiVa-utbildarna nu under hösten.

KiVa Skola-programmet som utvecklats vid Åbo universitet har varit tillgängligt för alla finländska grundskolor redan i över tio års tid. I Porokylän koulu har man redan från början förverkligat programmet med goda resultat.

– Det förebyggande antimobbningsarbetet i Porokylän koulu är på en utmärkt hög nivå. I skolan hålls regelbundet KiVa-lektioner. Det målmedvetna arbetet mot mobbning syns på elevernas positiva feedback, då de värderat stämningen i skolan samt lärarnas attityder mot mobbning i sin skola, berättar specialsakkunnig Elisa Poskiparta vid Åbo universitet.

Antalet elever som upplever att de blir mobbade har minskat i Porokylän koulu under de senaste tio åren betydligt mera än i KiVa-skolor i genomsnitt.

Det tio-åriga förverkligandet av KiVa Skola-programmet jubileras med KiVa on the Road-utbildning som besöker sju orter runtom i Finland. KiVa-utbildarna vid Åbo universitet har inbjudit utbildare från skolor som använder KiVa-prorammet och de utför turnén tillsammans.

– Utbildningstillställningarna har varit mycket populära, och det finns en stor efterfrågan på en sådan utbildning som stöder användningen av programmet, säger Poskiparta.

Årets KiVa-skola avslöjades på KiVa-utbildningen i Uleåborg idag.

Mer information:

specialsakkunnig Elisa Poskiparta, KiVa Skola, Åbo universitet, Turn on JavaScript!

rektor Katja Tolvanen, Porokylän koulu, Turn on JavaScript!

Klassläraren Pirjo Turunen och rektorn Katja Tolvanen i Porokylän koulu har mottagit utmärkelserna från Virpi Pöyhönen (KiVa Skola)
Bild S. Hesselgren