KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Årets KiVa-skola

14.11.2016

Årets KiVa-skola 2016 är vald.

Vi gratulerar Smedsby-Böle skola i Korsholm!

För sjätte gången har en skola av alla de skolor som använder KiVa Skola-programmet blivit vald till Årets KiVa-skola.

Smedsby-Böle skola har använt programmet från och med hösten 2010.

– Antalet elever som har upplevt att de blivit mobbade har minskat med hela 61 %, och en kolossal sänkning med 90 % har förekommit bland de elever som har mobbat andra. Jämförelsen är gjort vid situationen i början, vilket var mycket bra inom finländska skolor i genomsnitt. Eleverna berättar att de tycker om KiVa-lektionerna och att lärarna gör mycket för att hindra mobbning. Eleverna känner sig trygga i skolan. Även de få elever som har blivit mobbade har berättat om mobbningen till vuxna i skolan, berättar KiVa Skolas ansvariga ledare professor Christina Salmivalli och specialforskare Elisa Poskiparta.

Rektor Kalervo Väänänen vid Åbo universitet konstaterar att KiVa Skola-konceptet har ökat både universitetets berömmelse och Finlands högklassiga utbildningsbränd, och inte endast i Finland utan också vitt och brett i världen.
– Å Åbo universitets vägnar gratulerar jag varmt årets vinnare.

Smedsby-Böle skolas rektor Lena Sjöholm-Fahllund säger att de är mycket glada och stolta över utmärkelsen.
– Skolans personal och elever arbetar tillsammans mot ett positivt skolklimat, vi värnar om god skoltrivsel för alla, vi vill vara en välmående skola där elever och personal kan känna trygghet, arbetsiver och arbetsglädje. Tillsammans är vi starka.

Skolans rektor Lena Sjöholm-Fahllund, KiVa-lärare samt KiVa Skola-programmets ledare Christina Salmivalli är anträffbara måndagen den 14 november i Smedsby-Böle skola efter publiceringstidpunkten som börjar kl. 12.15.

Tilläggsuppgifter:

rektor Lena Sjöholm-Fahllund, Smedsby-Böle skola, tel. 0505181231, e-post Turn on JavaScript!

professor Christina Salmivalli, KiVa Skola / Åbo universitet, tel. 0400 995 473, Turn on JavaScript!

specialforskare Elisa Poskiparta, KiVa Skola / Åbo universitet, tel.  0400 286 670, Turn on JavaScript!